Temeljem Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika potpora za darovite učenike i studente, Upravni odbor Zaklade „Nikola Tesla“ za darovite učenike, studente, mlade znanstvenike i doktorande objavljuje Javni poziv za dodjelu novčanih potpora i stipendija učenicima i redovitim studentima, mladim znanstvenicima i doktorandima s područja Karlovca za školsku/akademsku godinu 2023./2024.g.

Za akademsku godinu 2023./2024. dodijelit će se:

Rok za podnošenje zahtjeva je: 29.2.2024.

e-mailom

dokumentacija se dostavlja u elektronskom obliku na mail adresu:

poštom

ili u zatvorenoj kuverti osobno u pisarnicu Grada Karlovca ili poštom na adresu: Zaklada „Nikola Tesla“ Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac s naznakom JAVNI POZIV za dodjelu novčanih potpora i stipendija učenicima i redovitim studentima, mladim znanstvenicima i doktorandima 2023./2024.g.

Dokumenti (.pdf)

Obrasci (.doc)

Zaklada "Nikola Tesla" za darovite učenike, studente, mlade znanstvenike i doktorante.