Zaklada

Nikola Tesla

Zaklada "Nikola Tesla" za darovite učenike, studente, mlade znanstvenike i doktorande. Ciljevi zaklade:

 • poticanje izvrsnosti u obrazovanju
 • poticanje stvaralačkog i inovativnog znanstveno-istraživačkog rada
 • ulaganje u znanstvene ideje i istraživače
 • potpora istraživačkim projektima mladih i darovitih
 • pomaganje i podržavanja razvoja darovitih pojedinaca
 • potpora znanstvenim i tehnologijskim programima i projektima mladih
Otvori Statut Zaklade

Zaklada Nikola Tesla je osnovana na prijedlog Grada Karlovca u svrhu poticanja izvrsnosti u obrazovanju, poticanja stvaralačkog i inovativnog znanstveno-istraživačkog rada za nove tehnologije djece i mladih do 30 godina s područja Grada Karlovca, ulaganja u znanstvene ideje i istraživače, potpore istraživačkim projektima mladih i darovitih, pomaganja i podržavanja razvoja darovitih pojedinaca koji u školskoj i studijskoj izobrazbi rade na istraživačkim projektima, potpore znanstvenim i tehnologijskim programima i projektima mladih, potpore za odlazak mladih iz osnovnih i srednjih škola na međunarodna natjecanja te pomoći doktorandima iznad 30 godina za njihova istraživanja, čiji bi rezultati poslužili kao potpora i mogućnost održivom i strateškom razvoju grada Karlovca i Republike Hrvatske, uz primjenu novih metoda dobivenih istraživanjem u praksi, a čime se kontinuirano osiguravaju uvjeti za usvajanje kompetencija i vještina istih te se osiguravaju konkurentni stručnjaci na tržištu rada.

Svrha Zaklade ostvaruje se pružanjem potpora kategoriziranih Pravilnikom o dodjeli stipendija i drugih oblika potpora za darovite učenike i studente.

Zaklada je namijenjena mladim darovitim učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, postdiplomantima i doktorandima koji imaju prebivalište na području Grada Karlovca.

Sredstva koja Zaklada ostvaruje po bilo kojoj osnovi mogu se koristiti isključivo za ostvarivanje svrhe zbog koje je Zaklada osnovana.

Zakladom upravlja Upravni odbor, a Zakladu predstavlja i zastupa upravitelj Zaklade. Mandat članovima Upravnog odbora traje 4 godine.

Članovi Upravnog odbora

 • Ivan Štedul, predsjednik
 • Antun Alegro, zamjenik predsjednika
 • Hrvoje Mataković, član
 • Ivanka Brezović, član
 • Filip Trezner, član

Upraviteljica Zaklade: Renata Kučan
Tajnik Zaklade: Vlatko Kovačić

Zaklada se financira:

 • iz sredstava Proračuna Grada Karlovca,
 • sredstvima članova podupiratelja Zaklade,
 • novčanim donacijama fizičkih i pravnih osoba (darovi, pokroviteljstva i sl.),
 • organiziranjem određenih aktivnosti (dobrotvorne priredbe, prigodne lutrije, izrada i prodaja prigodnih tiskovina, amblema, znački i sl.),
 • doniranjem pokretne ili nepokretne imovine – ostavštine te iz drugih izvora

Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene Odlukom o osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima Zaklade.

Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

a) pravne osobe najmanje 5.000,00 kuna, osim za udruge i organizacije građana koji doprinose u iznosu najmanje 1.000,00 kuna.

b) fizičke osobe najmanje 100,00 kuna.

Zaklada "Nikola Tesla"

Postanite član Zaklade

Zajedno možemo više

Postanite podupiratelj Zaklade i pomozite nam u ostvarivanju naših ciljeva.

 • za privatne osobe
 • za pravne osobe

Prijavnice potražite u nastavku u 'Obrascima'

Obrasci

Dokumenti

Zaklada "Nikola Tesla" za darovite učenike, studente, mlade znanstvenike i doktorante.